Сава метод рада

Да би се ваша деца осећала и у Србији као код куће, да учење матерњег језика не би схватала као још једну обавезу која их дели од игре и спонтаног откривања света, да би са лакоћом усвајала знања и богату српску културу, развили смо маштовит, квалитетан, веома посебан метод преношења знања који даје изузетне резултате.
Из дугогодишњег искуства наставног кадра познате београдске Основне школе „Звездобројци” настао је специфичан „Сава” метод, који се непрестано развија и унапређује јер прати савремена образовно-васпитна достигнућа и прилагођава се потребама деце и карактеристикама онлајн наставе. Поштујући дечје таленте, интересовања, ниво знања српског језика, потребе за игром и кретањем, потребе за припадањем групи али и за издвајањем услед индивидуалних потенцијала, креирали смо часове на којима никада није досадно, а знање и језик се преносе органски. На „Сава” часу деца уче од наставника и једни од других, а садржај часа је прилагођен узрасту и интересовањима ученика, тако да они нису оптерећени школским оквирима и зацртаним плановима. Не прате ђаци „Саву”, већ „Сава” прати њих. Теме и активности на часу се нижу и лако мењају тако да подједнако укључе све присутне ученике и да у њима пробуде страст за сазнавањем, разговором и дружењем. То се показало посебно делотворним, па наши ђаци импресивно брзо напредују, не желе да пропусте ни један термин, а наставнике виде као пријатеље и подршку на часу и у животу.

У „Сави” деца уче како да уче, што им веома користи и у регуларној школи средине у којој живе. Уче да воле своје корене и земљу, да се још чвршће повезују са својим родитељима и рођацима у матици, да их боље познају и разумеју.

ИГРА је за децу најбољи пут сазнавања и зато су наши часови забавни!

ПЛЕС је бољи од дугог седења испред рачунара и зато наши часови почињу плесом!

СТВАРАЊЕ је опипљиви доказ онога што научимо и зато на часу често нешто правимо!

КРЕАТИВНОСТ живи у сваком
детету и зато је на сваком
часу будимо!

ЕКСПЕРТИЗА је извор сваког
садржаја у школи „Сава” и
зато наше часове воде
надарени педагози, васпитачи,
учитељи, изванредни
наставници и заљубљеници у
свој посао.

„Сава” има и породичне радионице у којима у авантури откривања и стварања учествују заједно родитељи и деца. То их чини породично компактнијим и смањује генерацијски јаз између родитеља и деце. Учесници наших радионица радо се враћају и наглашавају да је то квалитетно проведено време и једна од забавнијих породичних активности.

Посебну подршку родитељима, ђацима и наставницима дају „Сава” педагози и психолози који прате напредак сваког ученика понаособ и уз стручне савете помажу побољшању ндивидуализације групне наставе према сваком ученику, а родитељима дају исцрпне извештаје о детету и његовом напретку у школи „Сава”.

Подршку породицама пружају и наставници, кроз редовне извештаје о напредовању ученика и кроз разговор са родитељима у редовним терминима отворених врата. Методологија наставе у „Сави” представља нови прилаз школовању у 21. веку, са холистичким приступом детету, партнерством између школе и породице, уз тежњу ка српској изврсности која одсликава велике доприносе српских уметника, вођа и научника у нашој историји, али и велика дела наших инжењера, занатлија и предузетника.

ОСМЕХ је наш заштитни знак и зато се на сваком часу смејемо.

ЉУБАВ је суштина и радост и зато на нашим часовима не развијамо само љубав према српском језику и култури, већ и према земљи и људима.

ПРИЧЕ су одувек најбрже преносиле поуке и зато су наши часови пуни прича које развијају машту.

СЛОБОДА је део неспутане дечје природе и зато су наши часови авантура.

„Сава” метода преузима инспирацију из вишевековне просветитељске традиције српског народа, а интегрише све најбоље што се развило у Србији (НТЦ проф. Ранка Рајевића, методе проф. Светозара Бојанина, проф. др Владете Јеротића, др Зорана Миливојевића, научног центра Петница, итд.), али и у свету (Валдорф, Монтесори, Емилија-Ромања, Пикерт, UWC,
фински модел, сингапурски модел, итд.).

Стално праћење најновијих технолошких достигнућа примењивих у домену образовања и васпитања, као и познавање дечије природе и развојних карактеристика омогућава креирање забавних, иновативних и ефикасних синхроних и асинхроних онлајн активности које подстичу не само развој језичких компетенција, него и креативности и виших когнитивних функција.

Сава мисија

„Сава” мисија је да уз посебну савремену методологију рада и посвећен тим наши ђаци развију све своје потенцијале и постану изузетни, племенити, духом богати и успешни људи који знају одакле потичу, који владају српским језиком на нивоу матерњег језика и познају културу и традицију својих предака. Ту ће културу поносно уткати у живот и даље преносити својим потомцима, ма где у свету расли. Двокултуралност, а понекада и трокултуралност „Сава” ученика гради посебно отворене, талентоване, емотивно интелигентније и флексибилније младе људе који су од малена умрежени  пријатељствима из целог света и лако прихватају различитости. Они ће се касније у животу вероватно спремније суочавати са изазовима и лакше остваривати контакте са другима.

Центар за развој детета „Сава”

У оквиру Центра за развој детета, ученици „Саве”, али и они који то још увек нису, моћи ће да расту и развијају своје потенцијале. Осим часова и радионица које школа нуди, психолог Даница Влајић и педагог Боривој Божић радиће индивидуално са децом, а
кроз пажљиво изабране активности и високо индивидуализоване планове подршке, тако да омогуће напредак и развој који прати способности, потенцијале и интересовања детета. Уколико препознајете да ваше дете има потешкоћа у следећим областима,
обратите се Центру за развој детета „Сава”:

УЧЕЊУ – проблеми са пажњом и концентрацијом, мањак мотивације, потешкоће са читањем и писањем, недовољно развијене радне навике;
СОЦИЈАЛНИМ ИНТЕРАКЦИЈАМА – стидљивост, повученост, социјална анксиозност, потешкоће у успостављању комуникације са вршњацима;
ЕМОЦИОНАЛНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ – интензивне емоционалне реакције, раздражљивост, немогућност контроле љутитих реакција, плач као реакција на неуспех и фрустрацију, импулсивне реакције, нетолеранција на фрустрацију;
ПОНАШАЊУ – поштовање правила, успостављање граница у понашању, доследност у понашању.

Јавите се и ако само желите да Ваше дете побољша своја постигнућа и развија се. Кроз специјализоване програме и планове које сачињавају психолог и педагог у сарадњи са вама и вашим дететом, а који прате тренутни ниво развоја, ваше дете ће моћи да напредује у академским постигнућима, развија адекватне вршњачке односе и креће се ка емоционалној зрелости.

Такође, у оквиру Центра за развој детета биће организоване радионице намењене родитељима, чији ће главни циљ бити едукација родитеља и одговарање на различита питања из области психолошког и педагошког развоја деце. Како изгледа развој детета, шта можете очекивати у различитим фазама одрастања, које су развојне сметње детета са којима се можете сусрести, шта је једном детету потребно за адекватан и оптималан развој – само су нека од питања којима ћемо се бавити на овим радионицама.
Уколико међу овим редовима препознајете своје потребе, или потребе свог детета, можете писати нашој стручној служби:
– психологу Даници Влајић на d.trajkovic@savaedu.com
– педагогу Боривоју Божићу на b.bozic@savaedu.com

Чекамо вас! 

Дриничка 5а/б, 11040 Београд, Србија
+381 11 2682555 / +381 62 8624781
info@savaedu.com